Home
Home Page
About Us
Scooter's Story
Adoption Info
Available For Adoption
Memorial Page
A Cat In Mourning
Thank You Page
What Can I Do?
Could U Kill this Cat?
Guestbook
Success Stories
Meet Our Family
Images
Photo Album
Memorial Slide Show
More
Coping With The Loss
Feed The Cat Cartoon
Links
 
 

[sign guestbook] [guestbook]  


FEBRUARY 2018  
JANUARY 2018  
DECEMBER 2017  
NOVEMBER 2017  
OCTOBER 2017  
SEPTEMBER 2017  
AUGUST 2017  
JULY 2017  
JUNE 2017  
MAY 2017  
APRIL 2017  
MARCH 2017  
FEBRUARY 2017  
JANUARY 2017  
JULY 2015  
OCTOBER 2014  
SEPTEMBER 2014  
AUGUST 2013  
OCTOBER 2012  
SEPTEMBER 2012  
AUGUST 2012  
SEPTEMBER 2011  
SEPTEMBER 2010  
JULY 2010  
MARCH 2010  
JANUARY 2010  
AUGUST 2009  
MAY 2009  
FEBRUARY 2009  
JUNE 2008  
JANUARY 2008  


1 - 1 of 1


October, 2012

Det er ABSOLUT imponerende, at Samsf8 er kmemot pe5 verdenskortet som en eneste5ende lokalitet for vedvarende energi. At f8en teoretisk producerer mere energi end den forbruger, er i sig selv ganske eneste5ende.Men hele denne energifest har ikke kunnet rokke ved de barske realiteter for Samsf8 i f8vrigt: Et faldende befolkningstal fra over 7000 til nu under 4000 borgere, masser af forsvundne arbejdspladser, ringe udsigter for erhvervslivet i f8vrigt og en masse andre problemer, som karakteriserer udkantsdanmark. Me5ske skulle man i hf8jere grad have fokuseret pe5 SAMTLIGE problemer for et lille f8samfund.Pe5 et enkelt energime6ssigt punkt er der ne6rmest intet sket nemlig pe5 transportomre5det. Et ikke uve6sentligt punkt. Opgaven med at lf8se energibehovet for biler, busser og lastbiler, traktorer og ikke mindst fe6rgeforbindelserne har vist sig mere end vanskeligt. Og man bruger da ogse5 i vid udstre6kning stadig de gammelkendte energikilder: Fossile bre6ndstoffer. Mindre forsf8g med f.eks. rapsolie har vist sig positive, men her lf8ber man bl.a. ind i problemet med, at dyrkning af raps ge5r ud over markarealet til dyrkning af FODER og MAD.Det er ogse5 bragt pe5 banen, at Samsf8 i langt hf8jere grad skulle benytte biomasse fra en betydelig produktion af grf8ntsager til at fremstille biogas. I denne proces f8nsker man ogse5 at benytte de me6ngder af husdyrgf8dning (gylle), som forefindes pe5 f8en. Men at se6tte sin lid til at bruge husdyrgf8dning til en fremtidig energiforsyning, er be5de dumt og kortsigtet. Gylle er verdens de5rligste bre6ndstof, og man kan kun udvinde ne6vneve6rdig energi af dette ved at tilse6tte store me6ngder anden form for biomasse herunder slagteriaffald og storbyslam (som Samsf8 ikke har noget af!) I bedste fald virker gylle kun som procesvand . Og der er tydelige tegn pe5, at ise6r svineproduktion ikke har nogen se6rlig gunstig fremtid i Danmark og ikke mindst pe5 Samsf8. Transportudgifterne vil blive stadig stf8rre. Og konkurrencen pe5 markedet bliver allerede overhalet af bedre aktf8rer i d8steuropa og i Sydamerika. Gyllegas fordrer blot endnu flere slagtesvin.Man me5 finde andre lf8sninger pe5 energiproblemet i transportsektoren. Videreudvikling af sol & vind, brint etc.Og man bf8r i langt hf8jere grad markedsff8re Samsf8 som en SUND f8, hvor f8kologisk landbrug med specialafgrf8der skal ve6re det store lokomotiv.Samsf8 som VEd8 og d8kologisk d8.

October 27, 2012 3:58 AM posted by Bujar Bujar permalink comments (0)
*admin*"Saving one animal won't change the world, but it will change the world for that animal."

- Unknown -


Email Derek

Email Sonia


©2007 Triple D Productions